Triển lãm quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam 2017 (VIIF 2017) thành công tốt đẹp