Nhân sự

Mss.Toàn

KT Bán hàng

Mss.Hảo

NV.CSKH

Mr.Hoàng

Kỹ thuật viên

Mr.Vinh

NV.Kinh doanh

Ms.Nhàn

NV.Bảo hành

Mrs.Huyen

NV.Kế toán

Đào Huyền

NV.Bán Hàng

Mss.Hà

NV.Bán Hàng

Mss.Huyền

KT Công nợ