Nhân sự

Mr.Linh

Phiên dịch

Đàm Phương

Thủ kho vật tư

Đỗ thị Ngọc

NV.CSKH

Mr.Hoàng

NV.Kinh Doanh

Mr.Vinh

NV.Kinh doanh

Chu Thị Thủy

NV.Bán Hàng

Mrs.Huyen

Kế toán trưởng

Lê Thu Hà

NV.Bán Hàng

Mss.Mi

NV.Bán Hàng