Nhân sự

Mss.Toàn

KT Bán hàng

Mss.Hảo

NV.CSKH

Mr.Hoàng

Kỹ thuật viên

Mr.Vinh

NV.Kinh doanh

Ms.Nhàn

NV.Bảo hành

Mrs.Huyen

NV.Kế toán

Đào Huyền

NV.Bán Hàng

Mss.Huyền

KT Công nợ