Nhân sự

Mr.Tuấn

NV Kinh doanh

Mss.Toàn

KT Bán hàng

Đỗ thị Ngọc

NV.CSKH

Mr.Hoàng

Kỹ thuật viên

Mr.Vinh

NV.Kinh doanh

Chu Thị Thủy

NV.Bán Hàng

Mrs.Huyen

Kế toán trưởng

Lê Thu Hà

NV.Bán Hàng

Mss.Hương

KT Công nợ