Máy sấy khí PEGASUS

Bộ sưu tập

Jewelry Passion by Inspire..

Lưới Danh sách
 • Máy sấy khí TMMSK-115

  0₫

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: TMMSK-115 Điện áp:220V/ 50Hz Tổng công suất:1.5 KW Đầu nối ống khí:ZG 2.0 Áp lực làm việc: ≤ 1.0 Mpa. Nhiệt độ đầu vào:≤ 80 0 C Nhiệt độ đầu ra: 2 0 C – 10 0 C Kích thước:... Xem thêm

 • Máy sấy khí TMMSK-68

  0₫

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: TMMSK-68 Điện áp:220V/ 50Hz Tổng công suất:1.0 KW Đầu nối ống khí:ZG 1.5 Áp lực làm việc: ≤ 1.0 Mpa. Nhiệt độ đầu vào:≤ 80 0 C Nhiệt độ đầu ra: 2 0 C – 10 0 C Kích thước:... Xem thêm

 • Máy sấy khí TMMSK-45

  0₫

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: TMMSK-45 Điện áp:220V/ 50Hz Tổng công suất:0.9 KW Đầu nối ống khí: ZG1.5 Áp lực làm việc ≤ 1.0 Mpa. Nhiệt độ đầu vào ≤ 80 0 C Nhiệt độ đầu ra: 2 0 C – 10 0 C Kích... Xem thêm

 • Máy sấy khí TMMSK-38

  0₫

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: TMMSK-38 Điện áp:220V/ 50Hz Tổng công suất:0.86KW Đầu nối ống khí: ZG1.5 Áp lực làm việc ≤ 1.0 Mpa. Nhiệt độ đầu vào ≤ 80 0 C Nhiệt độ đầu ra: 2 0 C – 10 0 C Kích thước:... Xem thêm

 • Máy sấy khí TMMSK-25

  0₫

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: TMMSK-25 Điện áp:220V/ 50Hz Tổng công suất:0.6 KW Đầu nối ống khí: ZG1.0 Áp lực làm việc ≤ 1.0 Mpa. Nhiệt độ đầu vào ≤ 80 0 C Nhiệt độ đầu ra: 2 0 C – 10 0 C Kích... Xem thêm

 • Máy sấy khí TMMSK-15

  0₫

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: TMMSK-15 Điện áp:220V/ 50Hz Tổng công suất:0.43KW Đầu nối ống khí: ZG1.0 Áp lực làm việc ≤ 1.0 Mpa. Nhiệt độ đầu vào ≤ 80 0 C Nhiệt độ đầu ra: 2 0 C – 10 0 C Kích thước:... Xem thêm