Model: TMPM350A

Công suất: 250 Kw

Lưu lượng: 40.8 m3/Phút

Áp lực: 0.8 Mpa

Cân nặng: 4950 Kg

Kích thước:  3100 x 2150 x 2320  mm

Model: TMPM250A

Công suất: 185 Kw

Lưu lượng: 30.8 m3/Phút

Áp lực: 0.8 Mpa

Cân nặng: 3500 Kg

Kích thước:  2400 x 1860 x 2000  mm

 

Model: TMPM175A

Công suất: 132 Kw

Lưu lượng: 25.7 m3/Phút

Áp lực: 0.8 Mpa

Cân nặng: 2350 Kg

Kích thước:  2000 x 1550 x 2000  mm

Model: TMPM150A

Công suất: 110 Kw

Lưu lượng: 20.5 m3/Phút

Áp lực: 0.8 Mpa

Cân nặng: 2250 Kg

Kích thước:  2000 x 1550 x 2000  mm

Model: TMPM120A

Công suất: 90 Kw

Lưu lượng: 15.2 m3/Phút

Áp lực: 0.8 Mpa

Cân nặng: 1870 Kg

Kích thước:  2000 x1200 x1580  mm

Model: TMPM100A

Công suất: 75 Kw

Lưu lượng: 12.95 m3/Phút

Áp lực: 0.8 Mpa

Cân nặng: 1480 Kg

Kích thước:  1600x1200x1580  mm

 

Model: TMPM75A

Công suất: 55 Kw

Lưu lượng: 10.30 m3/Phút

Áp lực: 0.8 Mpa

Cân nặng: 1380 Kg

Kích thước: 1600x1200x1580  mm

 

Model: TMPM60A

Công suất: 45 Kw

Lưu lượng: 7.25 m3/Phút

Áp lực: 0.8 Mpa

Cân nặng: 670 Kg

Kích thước: 1150x950x1350 mm

 

Model: TMPM50A

Công suất: 37 Kw

Lưu lượng: 6.38 m3/Phút

Áp lực: 0.8 Mpa

Cân nặng: 650 Kg

Kích thước: 1150x950x1350 mm

 

Model: TMPM40A

Công suất: 30 Kw

Lưu lượng: 5.20 m3/Phút

Áp lực: 0.8 Mpa

Cân nặng: 410 Kg

Kích thước: 1000x750x1090 mm

Model: TMPM30A

Công suất: 22 Kw

Lưu lượng: 3.64 m3/Phút

Áp lực: 0.8 Mpa

Cân nặng: 405 Kg

Kích thước: 1000x750x1090 mm

Model: TMPM25A

Công suất: 18.5 Kw

Lưu lượng: 3.07 m3/Phút

Áp lực: 0.8 Mpa

Cân nặng: 385 Kg

Kích thước: 1000x750x1090 mm

Model: TMPM20A

Công suất: 15 Kw

Lưu lượng: 2.3 m3/Phút

Áp lực: 0.8 Mpa

Cân nặng: 270 Kg

Kích thước: 910x700x1000 mm

Model: TMPM15A

Công suất: 11 Kw

Lưu lượng: 1.58 m3/Phút

Áp lực: 0.8 Mpa

Cân nặng: 260 Kg

Kích thước: 910x700x1000 mm

Model: TMPM10A

Công suất: 7.5 Kw

Lưu lượng: 1.2 m3/Phút

Áp lực: 0.8 Mpa

Cân nặng: 215 Kg

Kích thước: 840x600x880 mm