Quy định yêu cầu đổi trả:

-Máy còn mới 100%(chưa qua sử dụng),

-Lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất như:

+Đường điện,đầu nén moto bị lỗi...

Công ty sẽ áp dụng cho chính sách đổi trả lại đơn vị sản suất.