1. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1.1 Công ty TNHH SX TM và XNK thiết bị công nghiệp Thiên Mã(“Thiên Mã”) hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (“Thông tin”) của người truy cập website và sử dụng dịch vụ của Thiên Mã(người truy cập website hoặc mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của Thiên Mã sau đây gọi chung là “Khách hàng”), vì vậy chúng tôi cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của Thienmavn.com. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của Thienmavn.com, có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung chúng tôi nêu trong chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên Thienmavn.com, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.

 1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

2.1 THIÊN MÃ thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:

 1. Thông báo đến Khách hàng các Thông tin quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác;
 2. Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến sản phẩm của THIÊN MÃ;
 3. Hỗ trợ khi Khách hàng mua máy nén khí và sử dụng Dịch vụ của THIÊN MÃ.

2.2 THIÊN MÃ thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng Dịch vụ như:

 1. Kiểm soát người truy cập, sử dụng Dịch vụ của THIÊN MÃ;
 2. Phân tích và tối ưu hóa các Dịch vụ của THIÊN MÃ;
 3. Nâng cao chất lượng Dịch vụ của THIÊN MÃ và các Công ty liên kết của THIÊN MÃ (“Đơn vị trực thuộc”).

2.3 Ngoài những mục đích đề cập tại tiểu mục 2.1, 2.2 THIÊN MÃ cũng có thể thu thập Thông tin để phục vụ các mục đích khác không trái với quy định pháp luật.

 1. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

3.1 Thông tin của Khách hàng mà THIÊN MÃ sẽ thu thập bao gồm:

 1. Họ tên;
 2. Số điện thoại;
 3. Email;
 4. Địa chỉ thường trú;

3.2 Cho từng Dịch vụ, mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm THIÊN MÃ có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm một số Thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng Dịch vụ của chính Khách hàng hoặc đảm bảo sự liên hệ, giao dịch giữa THIÊN MÃ và Khách hàng được thông suốt, thuận tiện.

 1. PHƯƠNG THỨC THU THẬP THÔNG TIN

Đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin

THIÊN MÃ có thể đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin trong các trường hợp sau:

 1. Trường hợp Khách hàng yêu cầu THIÊN MÃ giải đáp các thắc mắc liên quan đến Dịch vụ của THIÊN MÃ hoặc Khách hàng yêu cầu THIÊN MÃ cung cấp Dịch vụ ví dụ: đặt hàng mua máy nén khí, yêu cầu hỗ trợ bảo trì máy nén khí thì THIÊN MÃ có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp Thông tin để xử lý các yêu cầu của Khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác;
 2. Các trường hợp yêu cầu thu thập Thông tin khác tùy theo nhu cầu thu thập của THIÊN MÃ.
 1. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

5.1 THIÊN MÃ sử dụng các Thông tin của Khách hàng thu thập được để:

 1. Thực hiện các biện pháp để hoàn thiện Dịch vụ của THIÊN MÃ;
 2. Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác;
 3. Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc giao dịch giữa THIÊN MÃ và Khách hàng;
 4. Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn;
 5. Gửi các Thông tin khuyến mãi hoặc các Thông tin khác cho Khách hàng khi có sự đồng ý trước của Khách hàng.
 6. Thông báo về các thông tin tuyển dụng của THIÊN MÃ nếu Khách hàng đăng kí nhận email thông báo.
 7. Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, Dịch vụ của THIÊN MÃ
 8. Các nội dung khác mà THIÊN MÃ được phép sử dụng Thông tin không trái với quy định của pháp luật.
 1. ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN THÔNG TIN

6.1 Thông tin của Khách hàng có thể được THIÊN MÃ tiết lộ cho các đối tượng được đề cập dưới đây:

 1. Đơn vị trực thuộc của THIÊN MÃ khi sự tham gia của Đơn vị trực thuộc là cần thiết để thực hiện/hoàn thiện giao dịch đã thiết lập giữa THIÊN MÃ với Khách hàng.
 2. Đối tác kinh doanh mà THIÊN MÃ tin tưởng, việc tiết lộ và trách nhiệm bảo mật Thông tin của Khách hàng sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa THIÊN MÃ và đối tác kinh doanh của THIÊN MÃ.

6.2 Để phát triển hoạt động kinh doanh hoặc trong trường hợp bất khả kháng THIÊN MÃ có thể phải thực hiện tổ chức lại, chuyển nhượng, giải thể hoặc phá sản công ty, trường hợp này các đơn vị kế thừa, nhận chuyển nhượng của THIÊN MÃ có thể sẽ tiếp nhận Thông tin của Khách hàng để thay thế THIÊN MÃ tiếp tục cung cấp, thực hiện Dịch vụ với Khách hàng.

6.3 THIÊN MÃ sẽ phải tiết lộ Thông tin của Khách hàng cho Bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc THIÊN MÃ có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ Thông tin có thể bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính Khách hàng hoặc của THIÊN MÃ.

6.4 Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng.

 1. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

THIÊN MÃ chỉ lưu giữ Thông tin về Khách hàng trong thời gian cần thiết cho mục đích mà Thông tin được thu thập hoặc theo yêu cầu của Hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

 1. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

9.1 THIÊN MÃ cam kết bảo mật Thông tin của Khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại Chính sách này và quy định của pháp luật.

9.2 THIÊN MÃ sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất Thông tin của Khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù THIÊN MÃ thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ Thông tin của Khách hàng, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối. Do vậy, THIÊN MÃ không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho THIÊN MÃ sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và THIÊN MÃ không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ Thông tin của Khách hàng mà không do lỗi của THIÊN MÃ. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, THIÊN MÃ khuyến nghị Khách hàng không nên gửi Thông tin đến cho THIÊN MÃ

 1. THÔNG TIN, PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ

THIÊN MÃ trân trọng mọi ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Khách hàng về Dịch vụ của THIÊN MÃ cũng như chính sách này. Mọi thắc mắc liên quan, Khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

 

 

CÔNG TY TNHH SX TM VÀ XNK THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THIÊN MÃ

Địa chỉ: Số 03 Ngõ 97, Đường Nam Đuống, Tổ 19, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội

Số điện thoại: 02436 950 502

Fax: 02436 950 503

Email: thienmavietnam@gmail.com

Website: www.thienmavn.com